Uchodźcy / ISIS w proroctwach ST o czasach ostatecznych

Więcej
3 miesiąc 1 tydzień temu #24 przez Kosik
Kosik stworzył temat: Uchodźcy / ISIS w proroctwach ST o czasach ostatecznych
Księga Habakuka:

„Brzemię, które widział prorok Habakuk (…) Dlatego prawo jest naruszone, a nie ma już sprawiedliwości.”
(Obecnie mamy rządy Prawa i Sprawiedliwości – słowa w Biblii są znaczące, wg mnie oznacza to, że proroctwo odnosi się do obecnego czasu). Następny werset mówi: „Spójrzcie na narody, zobaczcie i zdumiejcie się bardzo, gdyż dokonuję dzieła ZA WASZYCH DNI”.

Czy może to być coś co wydarza się za naszych dni, za rządów PiS?

Od kolejnego wersetu (6-10)

„Oto bowiem wzbudzę Chaldejczyków, naród srogi i gwałtowny;
przejdą przez szerokość ziemi, aby posiąść cudze miejsca zamieszkania.
Straszni są i groźni. Sami ustalają swój sąd i swoją wielkość.
Ich konie są szybsze niż lamparty, dziksze niż wilki o zmierzchu.
Ich jeźdźcy rozciągną się szeroko, ich jeźdźcy przybędą z daleka,
przylecą jak orzeł spieszący się na żer.
Każdy z nich przybędzie dla łupu. Ich twarze będą zwrócone na wschód i zgromadzą jeńców jak piasek.
Będą szydzić z królów,a książęta będą u nich przedmiotem pogardy. Z każdej twierdzy będą się naśmiewać, usypią wały i zdobędą ją.”


Chaldejczycy byli ludem, który najechał Babilon ( i okoliczne ziemie). Myślę, że dzisiaj najbardziej Chldejczyków przypominają „nachodźcy” - lud, który napływa do wielu krajów („przejdą przez szerokość ziemi”), biorą w posiadanie „cudze miejsca zamieszkania”, „sami ustalają swój sąd” (patrole obywatelskie uchodźców), „każdy z nich przybędzie dla łupu (socjal), „ich twarze zwrócone na wschód” (na Turcję...itd. Tam gdzie ich ojczyzna), „z każdej twierdzy będą się naśmiewać” - bo potrafią podbić każdy kraj swoją liczebnością, i aktami terroru, a rządzący nic z tym nie robią.

Septuaginta dodaje w wersecie 9, że „zbliża się do bezbożnych zagłada, bo zawsze byli oporni”.
Czy uchodźcy są karą dla bezbożnych? Wystarczy spojrzeć, w których krajach jest ich najwięcej, by sobie na to odpowiedzieć.

Następnie Habakuk mówi do Boga: „Panie, wyznaczyłeś go (ten lud) dla osądzenia(...) przeznaczyłeś go dla ukarania”. A potem pyta Boga, że skoro Bóg nie może patrzeć na zło, to dlaczego przygląda się temu najazdowi i milczy? Na co Bóg odpowiada mu: „Zapisz to wyraźnie na tablicach (…) gdyż widzenie WCIĄŻ CZEKA NA CZAS OZNACZONY, LECZ WYPEŁNI SIĘ PRZY KOŃCU” (Ha 4,3)
Wypełni się to przy końcu czasów.

Septuaginta w tym miejscu mówi zaraz potem: „Choćby się nawet opóźniał, ty go oczekuj, bo który ma przyjść, przyjdzie i nie będzie się ociągał”.
Myślę że jest tu mowa o powtórnym powrocie Jezusa.

Gdy najazd uchodźców, zamachy, nieprawość osiągną szczyt, Pan Jezus powróci na ziemię.

Podobnie ma się rzecz z proroctwem Daniela o dniach ostatecznych (sen króla Nabuchodonozora o posągu).
„jego (posągu) stopy – częściowo z żelaza, częściowo z gliny. Patrzyłeś na to, aż został odcięty kamień bez pomocy rąk, i uderzył posąg w jego stopy z żelaza i gliny, i skruszył je. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i napełnił całą ziemię.” (Dn 2,33-35)

A tłumaczenie tego jest takie: „A że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny garncarskiej, a częściowo z żelaza – oznacza to, że królestwo będzie podzielone. (…) A że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, oznacza to, że się zmieszają ze sobą ludzie, ale nie będzie się trzymał jeden drugiego, tak jak żelaza nie można zmieszać z gliną.
Ale w tych dniach tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie będzie zniszczone. To królestwo nie przejdzie na inny lud, ale połamie i zniszczy wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwać na wieki.” (Dn 2,41-44)


W czasach wymieszania ludzi (napływ muzułmanów), Bóg wzbudzi królestwo , które napełni całą ziemię (panowanie Chrystusa), ale najpierw „zniszczy wszystkie te królestwa” (wylanie gniewu Bożego na świat).


Błogosławiony i jedyny władca, Król królów i Pan panów. 1Tm 6,25
The following user(s) said Thank You: Marta

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 miesiąc 1 tydzień temu - 3 miesiąc 1 tydzień temu #26 przez Cupak
Cupak odpowiedział w temacie: Uchodźcy / ISIS w proroctwach ST o czasach ostatecznych

Kosik napisał: Gdy najazd uchodźców, zamachy, nieprawość osiągną szczyt, Pan Jezus powróci na ziemię.

Tutaj bym był bardzo ostrożny bo momencie o którym piszesz pojawi się, ale fałszywy Chrystus (ożywiony posąg Bestii), który zaprowadzi porządek i bezpieczeństwo z tego straszliwego chaosu, który jest celowo kreowany przez Bestię z Ziemi. Większość da się zwieść bo ludzie myślą materialnie dostaną ratunek w zamian za pokłon, ale nikt nie będzie się już zastanawiał kto ten problem stworzył.

"Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną."

Ale ta zagłada pochodzić będzie od powracającego Chrystusa, który swoim tchnieniem zniszczy antychrysta.

"A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego."

Kosik napisał: W czasach wymieszania ludzi (napływ muzułmanów), Bóg wzbudzi królestwo , które napełni całą ziemię (panowanie Chrystusa), ale najpierw „zniszczy wszystkie te królestwa” (wylanie gniewu Bożego na świat).


To jest właśnie ich plan zniszczyć narody kataklizmami i je złączyć a potem zaprowadzić rządy królestwa obrazu Bestii tu na ziemi. Dopiero kiedy im się to uda i to odstępstwo dojrzeje do kary to wtedy zaczną się plagi Boże i po nich powrót Chrystusa i zbawieni zostają pochwyceni do Nieba na 1000 lat na wesele Baranka u Ojca.
Ostatnio zmieniany: 3 miesiąc 1 tydzień temu przez Cupak.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 miesiąc 1 tydzień temu - 3 miesiąc 1 tydzień temu #27 przez Kosik
Kosik odpowiedział w temacie: Uchodźcy / ISIS w proroctwach ST o czasach ostatecznych
Rozumiem, co masz na myśli. Myślę, że okupacja uchodźców i "pokój i bezpieczeństwo" mogą to być również dwa niezależne od siebie wydarzenia. Na przykład "pokój i bezpieczeństwo" może dotyczyć innych wydarzeń, jak: porozumienia nuklearnego, porozumienia innego pomiędzy państwami, jak np. opanowanie zaognionej sytuacji na linii Ameryka-Korea Płn, i wtedy jedno nie wykluczałoby drugiego.

Na pewno w ogólne wydarzenia światowe będzie wprowadzony antychryst, lecz te fragmenty Pisma które przytoczyłam, a które dotyczą uchodźców/ISIS opisują kolejność zdarzeń jako: wymieszanie się ludzi i najazd "Chaldejczyków" -> królestwo Jezusa Chrystusa


Błogosławiony i jedyny władca, Król królów i Pan panów. 1Tm 6,25
Ostatnio zmieniany: 3 miesiąc 1 tydzień temu przez Kosik.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 miesiąc 1 tydzień temu #28 przez Cupak
Cupak odpowiedział w temacie: Uchodźcy / ISIS w proroctwach ST o czasach ostatecznych
Z ich przekazów (filmy,książki) wynika, że to będzie ogólnoświatowy pokój na całej ziemi, którego centrum ma być miasto oświecenia zwane Nowa Atlantyda (dla Chrześcijaństwa i Judaizmu ma być znane jako Nowe Jeruzalem).
Myślę że okres palców z żelaza i gliny już zaczął się dawno temu, a niedługo osiągnie swoje apogeum kiedy zmuszą siłą świat do jedności i pokoju za sprawą znamienia, nikt wtedy raczej nie będzie prowadził wojen bo zapanuje ścisła kontrola.

Wszystkie narody ogłaszają pokój i pod przewodnictwem białego chłopca przekuwają miecze na lemiesze wedle cytatu z Izajasza (2:4). Jest to fresk z lotniska w Denver, który przepowiada światowe wydarzenia według elit.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 miesiąc 1 tydzień temu - 3 miesiąc 1 tydzień temu #29 przez Kosik
Kosik odpowiedział w temacie: Uchodźcy / ISIS w proroctwach ST o czasach ostatecznych
Cupak z całym szacunkiem, ale nie mogę się zgodzić, że cytat z Izajasza o przekuciu mieczy na lemiesze dotyczy fałszywego pokoju zaprowadzonego przez Antychrysta. Ty podajesz przekazy filmów ze świata na ten temat, podczas gdy samo Pismo Święte mówi na ten temat:

"Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie - z Jeruzalem.
On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów.
Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy.
Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny."
(Iz 2,3-4)

"Stanie się na końcu czasów: będzie ustanowiona góra domu Pańskiego,
utwierdzona na wierzchu gór, a wystrzeli ponad pagórki.
I popłyną do niej ludy. Pójdą liczne narody i powiedzą:
Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, do domu Boga Jakubowego,
niech nas nauczy dróg swoich, byśmy chodzili Jego ścieżkami,
bo z Syjonu wyjdzie nauka i słowo Pańskie z Jeruzalem.
Będzie On rozjemcą między licznymi ludami i wyda wyroki na narody potężne, odległe;
i przekują miecze swe na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy.
Naród przeciwko narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny,
lecz każdy będzie siadywał pod swą winoroślą i pod swym drzewem figowym;
i nie będzie tego, kto by niepokoił, bo usta Pana Zastępów przemówiły."
(Mi 4,1-4)


Tu jest mowa o Królestwie Jezusa Chrystusa, a nie fałszywego mesjasza. Te fragmenty mówią same za siebie.


Błogosławiony i jedyny władca, Król królów i Pan panów. 1Tm 6,25
Ostatnio zmieniany: 3 miesiąc 1 tydzień temu przez Kosik.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 miesiąc 1 tydzień temu - 3 miesiąc 1 tydzień temu #31 przez Cupak
Cupak odpowiedział w temacie: Uchodźcy / ISIS w proroctwach ST o czasach ostatecznych

Kosik napisał: Cupak z całym szacunkiem, ale nie mogę się zgodzić, że cytat z Izajasza o przekuciu mieczy na lemiesze dotyczy fałszywego pokoju zaprowadzonego przez Antychrysta. Ty podajesz przekazy filmów ze świata na ten temat, podczas gdy samo Pismo Święte mówi na ten temat:

"Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie - z Jeruzalem.
On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów.
Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy.
Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny."
(Iz 2,3-4)

"Stanie się na końcu czasów: będzie ustanowiona góra domu Pańskiego,
utwierdzona na wierzchu gór, a wystrzeli ponad pagórki.
I popłyną do niej ludy. Pójdą liczne narody i powiedzą:
Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, do domu Boga Jakubowego,
niech nas nauczy dróg swoich, byśmy chodzili Jego ścieżkami,
bo z Syjonu wyjdzie nauka i słowo Pańskie z Jeruzalem.
Będzie On rozjemcą między licznymi ludami i wyda wyroki na narody potężne, odległe;
i przekują miecze swe na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy.
Naród przeciwko narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny,
lecz każdy będzie siadywał pod swą winoroślą i pod swym drzewem figowym;
i nie będzie tego, kto by niepokoił, bo usta Pana Zastępów przemówiły."
(Mi 4,1-4)


Tu jest mowa o Królestwie Jezusa Chrystusa, a nie fałszywego mesjasza. Te fragmenty mówią same za siebie.Kosik, ale ja nie napisałem że ten cytat dotyczy fałszywego królestwa Bożego, to oni chcą żeby ludzie uważali że to co oni stworzą czyli NWO było przyjęte jako Królestwo Boże na ziemi. Przed tym przestrzega właśnie Pismo Święte że szatan ze swoimi wilkami posuną się do tego że będą używać PŚ aby autoryzować swoje zwiedzenie jako prawdę, a NWO jako spełnienie się proroctw Apokalipsy o ustanowieniu Nowego Jeruzalem na ziemi. Mam nadzieje że teraz rozumiesz o co mi chodziło :)
Ostatnio zmieniany: 3 miesiąc 1 tydzień temu przez Cupak.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.078 s.