Uchodźcy / ISIS w proroctwach ST o czasach ostatecznych

Więcej
1 rok 9 miesiąc temu #24 przez Kosik
Kosik stworzył temat: Uchodźcy / ISIS w proroctwach ST o czasach ostatecznych
Księga Habakuka:

„Brzemię, które widział prorok Habakuk (…) Dlatego prawo jest naruszone, a nie ma już sprawiedliwości.”
(Obecnie mamy rządy Prawa i Sprawiedliwości – słowa w Biblii są znaczące, wg mnie oznacza to, że proroctwo odnosi się do obecnego czasu). Następny werset mówi: „Spójrzcie na narody, zobaczcie i zdumiejcie się bardzo, gdyż dokonuję dzieła ZA WASZYCH DNI”.

Czy może to być coś co wydarza się za naszych dni, za rządów PiS?

Od kolejnego wersetu (6-10)

„Oto bowiem wzbudzę Chaldejczyków, naród srogi i gwałtowny;
przejdą przez szerokość ziemi, aby posiąść cudze miejsca zamieszkania.
Straszni są i groźni. Sami ustalają swój sąd i swoją wielkość.
Ich konie są szybsze niż lamparty, dziksze niż wilki o zmierzchu.
Ich jeźdźcy rozciągną się szeroko, ich jeźdźcy przybędą z daleka,
przylecą jak orzeł spieszący się na żer.
Każdy z nich przybędzie dla łupu. Ich twarze będą zwrócone na wschód i zgromadzą jeńców jak piasek.
Będą szydzić z królów,a książęta będą u nich przedmiotem pogardy. Z każdej twierdzy będą się naśmiewać, usypią wały i zdobędą ją.”


Chaldejczycy byli ludem, który najechał Babilon ( i okoliczne ziemie). Myślę, że dzisiaj najbardziej Chldejczyków przypominają „nachodźcy” - lud, który napływa do wielu krajów („przejdą przez szerokość ziemi”), biorą w posiadanie „cudze miejsca zamieszkania”, „sami ustalają swój sąd” (patrole obywatelskie uchodźców), „każdy z nich przybędzie dla łupu (socjal), „ich twarze zwrócone na wschód” (na Turcję...itd. Tam gdzie ich ojczyzna), „z każdej twierdzy będą się naśmiewać” - bo potrafią podbić każdy kraj swoją liczebnością, i aktami terroru, a rządzący nic z tym nie robią.

Septuaginta dodaje w wersecie 9, że „zbliża się do bezbożnych zagłada, bo zawsze byli oporni”.
Czy uchodźcy są karą dla bezbożnych? Wystarczy spojrzeć, w których krajach jest ich najwięcej, by sobie na to odpowiedzieć.

Następnie Habakuk mówi do Boga: „Panie, wyznaczyłeś go (ten lud) dla osądzenia(...) przeznaczyłeś go dla ukarania”. A potem pyta Boga, że skoro Bóg nie może patrzeć na zło, to dlaczego przygląda się temu najazdowi i milczy? Na co Bóg odpowiada mu: „Zapisz to wyraźnie na tablicach (…) gdyż widzenie WCIĄŻ CZEKA NA CZAS OZNACZONY, LECZ WYPEŁNI SIĘ PRZY KOŃCU” (Ha 4,3)
Wypełni się to przy końcu czasów.

Septuaginta w tym miejscu mówi zaraz potem: „Choćby się nawet opóźniał, ty go oczekuj, bo który ma przyjść, przyjdzie i nie będzie się ociągał”.
Myślę że jest tu mowa o powtórnym powrocie Jezusa.

Gdy najazd uchodźców, zamachy, nieprawość osiągną szczyt, Pan Jezus powróci na ziemię.

Podobnie ma się rzecz z proroctwem Daniela o dniach ostatecznych (sen króla Nabuchodonozora o posągu).
„jego (posągu) stopy – częściowo z żelaza, częściowo z gliny. Patrzyłeś na to, aż został odcięty kamień bez pomocy rąk, i uderzył posąg w jego stopy z żelaza i gliny, i skruszył je. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i napełnił całą ziemię.” (Dn 2,33-35)

A tłumaczenie tego jest takie: „A że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny garncarskiej, a częściowo z żelaza – oznacza to, że królestwo będzie podzielone. (…) A że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, oznacza to, że się zmieszają ze sobą ludzie, ale nie będzie się trzymał jeden drugiego, tak jak żelaza nie można zmieszać z gliną.
Ale w tych dniach tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie będzie zniszczone. To królestwo nie przejdzie na inny lud, ale połamie i zniszczy wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwać na wieki.” (Dn 2,41-44)


W czasach wymieszania ludzi (napływ muzułmanów), Bóg wzbudzi królestwo , które napełni całą ziemię (panowanie Chrystusa), ale najpierw „zniszczy wszystkie te królestwa” (wylanie gniewu Bożego na świat).


Błogosławiony i jedyny władca, Król królów i Pan panów. 1Tm 6,25
The following user(s) said Thank You: Marta

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
1 rok 9 miesiąc temu - 1 rok 9 miesiąc temu #27 przez Kosik
Kosik odpowiedział w temacie: Uchodźcy / ISIS w proroctwach ST o czasach ostatecznych
Rozumiem, co masz na myśli. Myślę, że okupacja uchodźców i "pokój i bezpieczeństwo" mogą to być również dwa niezależne od siebie wydarzenia. Na przykład "pokój i bezpieczeństwo" może dotyczyć innych wydarzeń, jak: porozumienia nuklearnego, porozumienia innego pomiędzy państwami, jak np. opanowanie zaognionej sytuacji na linii Ameryka-Korea Płn, i wtedy jedno nie wykluczałoby drugiego.

Na pewno w ogólne wydarzenia światowe będzie wprowadzony antychryst, lecz te fragmenty Pisma które przytoczyłam, a które dotyczą uchodźców/ISIS opisują kolejność zdarzeń jako: wymieszanie się ludzi i najazd "Chaldejczyków" -> królestwo Jezusa Chrystusa


Błogosławiony i jedyny władca, Król królów i Pan panów. 1Tm 6,25
Ostatnio zmieniany: 1 rok 9 miesiąc temu przez Kosik.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
1 rok 9 miesiąc temu - 1 rok 9 miesiąc temu #29 przez Kosik
Kosik odpowiedział w temacie: Uchodźcy / ISIS w proroctwach ST o czasach ostatecznych
Cupak z całym szacunkiem, ale nie mogę się zgodzić, że cytat z Izajasza o przekuciu mieczy na lemiesze dotyczy fałszywego pokoju zaprowadzonego przez Antychrysta. Ty podajesz przekazy filmów ze świata na ten temat, podczas gdy samo Pismo Święte mówi na ten temat:

"Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie - z Jeruzalem.
On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów.
Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy.
Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny."
(Iz 2,3-4)

"Stanie się na końcu czasów: będzie ustanowiona góra domu Pańskiego,
utwierdzona na wierzchu gór, a wystrzeli ponad pagórki.
I popłyną do niej ludy. Pójdą liczne narody i powiedzą:
Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, do domu Boga Jakubowego,
niech nas nauczy dróg swoich, byśmy chodzili Jego ścieżkami,
bo z Syjonu wyjdzie nauka i słowo Pańskie z Jeruzalem.
Będzie On rozjemcą między licznymi ludami i wyda wyroki na narody potężne, odległe;
i przekują miecze swe na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy.
Naród przeciwko narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny,
lecz każdy będzie siadywał pod swą winoroślą i pod swym drzewem figowym;
i nie będzie tego, kto by niepokoił, bo usta Pana Zastępów przemówiły."
(Mi 4,1-4)


Tu jest mowa o Królestwie Jezusa Chrystusa, a nie fałszywego mesjasza. Te fragmenty mówią same za siebie.


Błogosławiony i jedyny władca, Król królów i Pan panów. 1Tm 6,25
Ostatnio zmieniany: 1 rok 9 miesiąc temu przez Kosik.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
1 rok 9 miesiąc temu #34 przez Kosik
Kosik odpowiedział w temacie: Uchodźcy / ISIS w proroctwach ST o czasach ostatecznych
Zrozumiałam to inaczej, teraz rozumiem, przepraszam :-)


Błogosławiony i jedyny władca, Król królów i Pan panów. 1Tm 6,25

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.090 s.